•   Saturday, 15 Jun, 2024

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कूलपति बनाउन नहुने सांसदहरूको सुझाव

this
Generic placeholder image
  

मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको ‘कुलपति’को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरूले बताएका छन् ।
Source: Kantipur

Comment As:

Comment (0)